KVM extender

Keyboard Video Mouse

KVM (Keyboard Video Mouse) extender eller KVM-förlängare tillåter en arbetsstation att vara placerad på avstånd från en dator eller server och gör det möjligt att hantera utrustning på distans men ändå ha åtkomst som om man satt direkt vid maskinen. Man får samma kontroll som om man är vid datorn även när man använder GUI-baserade applikationer.

Olika sorters KVM extender

KVM extenders via fiber förlänger avståndet upp till ungefär 10 km över en singlemode fiberkabel med bildkvalitet i gott skick. Vissa extenders tillåter dock avstånd på upp till 300m eller längre, beroende på upplösning och kabelkvalitet. Dessa extenders kallas CATx, som är ett samlingsnamn för CAT5, CAT5e eller CAT6. Ett annat alternativ är att använda sig av KVM-över-IP då avståndet blir i stort sett obegränsat. Med en koppling via Internet kan man befinna sig i ett annat land och ändå ha full kontroll.

Vissa KVM extenders tillåter ytterligare alternativ, till exempel en lokal användare vid datorn eller 2-ports KVM-switch, medflyttning av portar mm.

Det verkliga testet av en KVM extender är inte avståndet utan kvaliteten på överföringen för avståndet. Bra prestanda på KVM extendern ger i det närmaste lokala användarupplevelser på konsolen, även om man befinner sig långt från datorn.

Fördelar med KVM extenders

Varför KVM extender? Föreställ en industrimiljö, där datorerna riskerar skadas av, eller få förkortad livslängd av damm, vätska och/eller temperaturskillnader. Förflytta datorerna till en skyddad miljö, ett serverum, och använd KVM extenders för att få lika självklar tillgång som tidigare! Genom att samla alla datorer på ett och samma ställe underlättas även arbete med uppdatering av hårdvara/mjukvara. En klar fördel med att ha datorerna samlade är att behörig åtkomst i många fall förenklas samtidigt som obehörig åtkomst blir omöjlig.

Välkommen att kontakta oss!

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift